(044) 287-87-87
EN

Rozarium Natsionalʹnoho botanichnoho sadu im.M.M.Hryshka

Kyiv, Timiryazevskaya 1 street, Kyiv

Show on the map

Events

Rozarium Natsionalʹnoho botanichnoho sadu im.M.M.Hryshka

Kyiv, Timiryazevskaya 1 street, Kyiv